Co Vám přinese pandemie a v čem vidíme výhodu krize, kterou způsobil virus Covid – 19 pro Vaše podnikání s franšízou EXTÉRIA MARKET?

Čím se zabývá franšízový koncept EXTÉRIA MARKET?

Franšízový konceptu EXTÉRIA MARKET je založen na službě bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zkráceno BOZP, která je v rámci České republiky i Evropské unie legislativně zpřísňována a vzhledem k vzniklé pandemii i více vyžadována ze strany státních kontrolních orgánu.

Díky této pandemické situaci, je povinnost dodržovat BOZP pro všechny zaměstnavatele i OSVČ bez zaměstnanců daleko přísnější a mělo by se více dbát na dodržovaní zákoníků práce, hygieny práce, bezpečnostních předpisů a nařízení. Právě v tomto období totiž malí a střední podnikatelé potřebují podporu, rady, jak se chovat ve firmách, ještě více než v dobách klidu bez pandemie.

Proto v budoucnu po pandemii vidíme daleko větší příležitost na trhu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) než před pandemii, říká franšízor zakladatel franšízy EXTÉRIA MARKET pan Miloslav Ramach. Po uvolnění nouzového stavu, bude tato služba BOZP daleko více vyžadována u zaměstnavatelů, kteří si více uvědomí riziko z nákazy na pracovišti a ekonomické dopady na jejich podnikání. Možnosti vzniku onemocnění COVID-19 by za určitých okolností může být kvalifikováno jako nemoc z povolání, chybějící pracovní síla a nemožnost výroby produktů má za následek těžké ekonomické dopady a krachy. Tomu lze předcházet, kvalitním a hlavně komplexním zajištěním právě BOZP, jen školení zaměstnanců v BOZP podnikatelé neochrání.

Jaká je výhoda podnikání ve franšíze EXTÉRIA MARKET i v pandemii Covid-19?

Vidíme to jako velkou šanci (díru na trhu) a je to i výzva pro naše potencionální zájemce, kteří uvažují o samostatném podnikání. Franšízový konceptem EXTÉRIA MARKET, který slouží právě jako styčné poradenské místo k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci např. před pandemii covid-19. Franšízant díky licenci získá exklusivitu na okres a tím i potencionální klienty, kterými jsou zaměstnavatele z řad firem, úřadů, škol, domovů pro seniory, stacionáře, atd.

Má franšíza EXTÉRIA MARKET výhodu oproti konkurenci v BOZP, jakou?

Naše služba má přidanou hodnotu v tom, že k BOZP má zaměstnavatel i požární ochranu a to díky tzv. produktovým akčním balíčkům, zaměřených na firmy, úřady, školy, zdravotnická zařízení ale i OSVČ bez zaměstnanců. Díky tomu, že je služba dána do zákonných povinnosti formou balíčku BOZP a PO získá klient i cenové zvýhodnění oproti konkurenci. EXTÉRIA MARKET neposkytuje neúplné a jednorázové služby, ale komplexní zajištění vč. zastoupení u kontroly co považují naši klienti za klíčové, říká majitel a zakladatel franšízy EXTÉRIA MARKET pan Miloslav Ramach.

Jak vnímáte podnikání v pandemii Covid-19?

Věřím, že i když mnozí prožívají nelehké období, táto situace bude pro náš business velkým přínosem a díky tomu získáme spousty nových klientů, kteří si uvědomují potřebu BOZP. Proto pokud se někdo rozhoduje postavit se na vlastní nohy a začít podnikat, doporučil bych franšízu EXTÉRIA MARKET, říká Miloslav Ramach, majitel a zakladatel franšíza EXTÉRIA MARKET.

Co získám od centrály, když se rozhodnu podnikat s franšízou EXTÉRIA MARKET?

Od centrály získá EXTÉRIA MAREKT tvz. na klíč včetně vstupního a následného zaškolení, pomoc s náborem spolupracovníků, atd. Zájemce o podnikání dostanete přesný návod, jak podnikat a uspět. Tento franšízový koncept je prověřený řadou let fungování nejen v České republice, ale i v zahraničí a má více jak 4700 smluvních klientů v ČR.

Chcete i Vy mít svou franchisovou pobočku EXTÉRIA MARKET?

Franšízantem můžete být i Vy, pokud jste dobrý obchodník a manažer, a hledáte nový produkt a podnikání, ve kterém se budete realizovat. Staňte se partnerem obchodních míst EXTÉRIA MARKETŮ ve Vašem městě, využijte příležitost!

Chcete vědět, jak získat licenci na provozování značky EXTÉRIA MARKET ve Vašem městě? Jak začít podnikat s franšízou a získat výhody v podnikání?

Kontaktujte Ing. Lucii Šimíkovou na telefonu 702 036 721, nebo vyplňte níže informativní formulář a my Vám poskytneme podrobnější informace.

Další informace o franšízovém konceptu EXTÉRIA MARKET najdete zde:

Výroční kongres 2020 sítě EXTÉRIA

EXTÉRIA MARKET na FRANCHISE EXPO 2019 ve Frankfurtu

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532