Cílová skupina a její určení je pro vaše podnikání základní znalostí i nástrojem. Jen díky přesnému zacílení reklamy, uzpůsobení produktů i komunikace může vaše podnikání růst. V jaké oblasti podnikání najdeme širokou cílovou skupinu? A je to výhoda nebo nevýhoda?

Cílová skupina je jednoduše řečeno přesně ta, kterou chcete oslovit a u níž je největší pravděpodobnost, že ji vaše nabídka zaujme. Právě na cílové skupiny míří všechny marketingové nástroje od vedení sociálních sítí, až přes uzpůsobení produktů a celkovou komunikaci vaší značky. Jak ale poznáte, kdo a jací jsou vaši cíloví zákazníci?

Jak se cílová skupina určuje?

Tento úkol je jednodušší, než se zdá. Zeptejte se sami sebe, pro koho je produkt nebo služba, kterou nabízíte, určený. Pro koho to děláte a chcete, aby si vaše produkty kupoval. Zamyslete se nad tím, jaké hodnoty tento člověk může mít, v jakém je věku, co od zboží požaduje. Zkrátka se vciťte do zákazníka a vytvořte si seznam všech proměnných, které ovlivňují jeho konkrétní výběr.

Přečtěte si také: Zpráva o výsledcích kontrol SÚIP za rok 2022 potvrzuje důležitost Extérie na trhu

Nezapomeňte si v hlavě také určit přibližný příjem dané osoby, co asi dělá ve volném čase, kdy má prostor pro hledání věcí na e-shopech a způsob, jakým komunikuje.

Široká cílová skupina

Ideální produkty jsou samozřejmě takové, které jsou zacílené na široké množství lidí, nehledě na věk, povolání, pohlaví či vzdělání. Právě takové produkty mají potenciál udržet se v čase a nepodléhat trendům.

Jedním z takovým produktů je právě zajišťování BOZP. Povinnost vedení a dodržování BOZP a PO platí pro každého podnikatele, ať už se jedná o právnickou či fyzickou osobu. Výši sankcí za porušení udává Zákon č. 251/2005 Sb., (Zákon o inspekci práce)který v případě, že dojde ke zjištění, že daná osoba nerespektuje a nedodržuje předpisy BOZP, udává pokutu až do výše 2 000 000 Kč. I proto je prodej BOZP jistotou, která bude potřeba stále, a je určen pro širokou cílovou skupinu.

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532