Důležitou součástí každého podnikání je uzavírání smluv. Jedná se o běžnou a každodenní věc, jste si ale jistí, že o smlouvách a jejich uzavírání víte opravdu všechno? Jaké rozlišujeme druhy smluv, jak je lze podepsat a v jaké formě? Vše se dozvíte v tomto článku.

Ústní a písemná smlouva

Určitě už víte, že smlouvy rozlišujeme ústní a písemné. Ústní smlouvu můžete uzavřít téměř kdykoliv i bez nutnosti zápisu, což s sebou přináší rychlost a flexibilitu, ale zároveň také riziko, že nemáte žádný důkaz o tom, že byla smlouva opravdu uzavřená. Můžete ale si zažádat o tzv. potvrzení o uzavření smlouvy. Přes to, se při ústní smlouvě vystavujete riziku, že se například správně nepochopíte, nebo zapomenete některé podmínky, na kterých jste se domluvili.

Přečtěte si také: Jak zhodnotit peníze? Investice je správná volba.

Zamezte případným rizikům

Lepší je proto mít vše černé na bílém, abyste se nevystavili situaci, kdy každá strana tvrdí něco jiného a je to jen slovo proti slovu. Písemná smlouva je tvořena dokumentem podepsaným oběma stranami. Jsou v ní uvedené všechny podmínky, tak aby nedošlo k nedorozumění.

Podpisy

Je nutné, aby smlouvu podepsaly obě smluvní strany, což může být někdy problematické, například kvůli vzdálenosti. V dnešní době naštěstí můžete smlouvu podepsat elektronicky nebo ji vytisknout, podepsat a oskenovat.

Ať se rozhodnete pro jakoukoliv formu smlouvy, rozhodně dbejte na vyjmenování a určení všech podmínek. Zabývejte se detaily, které by mohly v budoucnu být problémem.

Přečtěte si také: Kdo je na pracovišti odpovědný za BOZP?

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532