EXTÉRIA MARKET nová značka a obchodní místo franchising konceptu Extéria, který rozšiřuje své služby pro klienty o prodej bezpečnostního značení a tabulek, hasicích přístrojů, lékárniček a všeho pro bezpečnost a požární ochranu.

EXTÉRIA MARKET ?

Jedná se o unikátní místo, které je na frekventovaném místě ve středu města. Klienti zde najdou komplexní poradenství v oblasti BOZP, požární ochrany a taky životního prostředí, které musí každý podnikající subjekt řešit.

Klientům nabídneme komfortní prostor, profesionální a odborný přístup k vyřešení zákonných povinností BOZP, PO a nově taky ŽP. Poskytneme a vybavíme klienta veškerými bezpečnostními prvky pro označení provozovny vč. hasicího přístroje, lékárničky, atd. Touto unikátní službou již nemusí klient sám nic řešit a vše budeme řešit za klienta z jednoho místa. Přijedeme k němu na provozovnu a vybavíme ji bezpečnostními prvky, proškolíme zaměstnance z BOZP, PO, HACCP, životního prostředí, atd. navíc ho vždy zastoupíme u kontroly Inspektorátu práce, Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru ZDARMA s naší komplexní službou.

První EXTÉRIA MARKET slavnostně otevřen v Ostravě 31.1.2018 

Slavnostně jsme otevřeli první obchodní a poradenské místo EXTÉRIA MARKET v Ostravě na frekventované ul. Přemyslovců v Mariánských Horách. Slavnostního otevření se účastnilo vedení společnosti EXTÉRIA v čele s majitelem a vizionářem Miloslavem Ramachem a Ing. Martinou Ramachovou. Dále se účastnil RNDr. Jiří Lošťák, Ing. Lucie Eliášová, Aleš Krčmař, vedoucí pobočky Ostrava a její spolupracovníci.

Věříme, že toto obchodní a poradenské místo pomůže našim stávajícím i potencionálním klientům s řešením tak náročné a odborné oblasti, jakou je bezpečnost práce, požární ochrana a životní prostředí.

Pro letošní rok plánujeme otevřít další EXTÉRIA MARKETY v České republice a na Slovensku. 

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532