Franchising je realizace úspěšného podnikatelského konceptu na více místech pod stejnou značkou. Zapojení do franchisingového projektu přináší franchisantovi především mnohonásobně větší jistou úspěšnosti s minimálním rizikem ztráty podnikatelské prosperity.

Proč se vydat s námi cestou franšízy? Jistota stabilního růstu…

Franchisový obchodní systém Extéria nabízí všem svým budoucím partnerům jedinečnou pozici na trhu v oblasti zprostředkování služeb bezpečnosti práce a požární ochrany. Cílovou skupinou jsou veškeré státní a podnikatelské subjekty v rámci ČR, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. Povinnost zajistit BOZP vyplývá ze zákona č.262/2006 sb. zákoníku práce, povinnost zajistit PO vyplývá ze zákona 133/1985 sb. o požární ochraně.

Výhody našeho franchisingu…

 • Náš franchisový koncept BOZP a PO je daný zákonnou povinností.
 • Jedinečná pozice na trhu = úspěšný a prověřený koncept.
 • Exkluzivita lokality, naše pobočky si nekonkurují
 • Pomoc a poradenství při otevírání poradenské kanceláře.
 • Získáte detailní manuál pro její provoz.
 • Propracovaný vzdělávací systém Extéria Akademie.
 • Informační systém BOZPIS pro podporu a řízení obchodu.

Kdo se může stát franšízantem systému Extéria?

 • Podnikatel s obchodními zkušenostmi, Extéria mu poskytne know-how a školení.
 • Každý, koho baví obchod a práce s lidmi

Chci se potkat

Franchisant kupuje a přejímá osvědčený a v praxi prověřený projekt a také know-how, které mu umožní, při dodržení zásad obsažených ve franchisingovém manuálu, efektivně pracovat od prvního dne jeho podnikání.

Když slyšíme o franchsiových řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení typu McDonald’s či Subway. Přitom to nejsou jediné firmy působící na principu franchisingu, i když jde na tomto trhu o skutečné giganty.

Základní principy franchisingové spolupráce

 1. Franchisor je vlastníkem ochranné známky a značky franchisingové sítě
 2. Franchisor sám otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho rentabilitu
 3. Franchisant vede podnik pod jménem franchisora jako nezávislý podnikatel: jeho výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti
 4. Franchisant financuje podstatnou část investice do otevření podniku a nákupu zboží
 5. Franchisant je vlastníkem majetku v podniku
 6. Franchisor předává franchisantovi znalosti o tom, jak správně podnikat (know-how)
 7. Franchisant hradí licenční poplatky a rovněž měsíční franchisingový poplatek za používání know-how (přímo formou poplatků, anebo nepřímo v maržích na produktech, které mu prodává franchisor)
 8. Franchisant určuje ceny zboží nebo služeb ve svém podniku. Zisk (je-li takový) nezávisí tedy pouze na výši prodeje, ale také na sjednané marži na produktech
 9. Franchisor má obvykle určitý vliv na druh a rozmanitost sortimentu v podniku
 10. Pravidla pro spolupráci franchisora s franchisantem upravuje franchisingová smlouva a pokyny, jak správně podnikat v rámci franchisingu obsahuje operační manuál

Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, kterou s úspěchem používají v mnoha oborech tisíce a tisíce podnikatelů na celém světě. Samotné slovo „franchising“ znamená doslova „býti svobodným“. V tomto smyslu franchising nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Idea franchisingu nespočívá pouze na prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo „systém“ je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franchising. Odběratel licence (franchisant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franchisora) se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor.

Řečeno jednou větou: franchisant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franchisorem.

Prohlédněte si krátké video z výročního kongresu společnosti a úspěšných franšízantů.

 

Zpět na hlavní stranu

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 702 036 721