fbpx

Co je to franchising?

Zjednodušeně řečeno: jedenkrát vymyslet, mnohokrát uplatnit…

Jedná se o uplatnění úspěšného podnikatelského konceptu na více místech pod stejnou značkou. Tím, že se franchisant připojí k úspěšnému franchisovému konceptu, docílí snížení rizika samostatnosti a větší jistoty v podnikání.

Proč se vydat s námi cestou franšízy? Jistota stabilního růstu…

Franchisový obchodní systém Extéria nabízí všem svým budoucím partnerům jedinečnou pozici na trhu v oblasti zprostředkování služeb bezpečnosti práce a požární ochrany. Cílovou skupinou jsou veškeré státní a podnikatelské subjekty v rámci ČR, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. Povinnost zajistit BOZP vyplývá ze zákona č.262/2006 sb. zákoníku práce, povinnost zajistit PO vyplývá ze zákona 133/1985 sb. o požární ochraně.

Výhody našeho franchisingu…

 • Náš franchisový koncept BOZP a PO je daný zákonnou povinností.
 • Jedinečná pozice na trhu = úspěšný a prověřený koncept.
 • Exkluzivita lokality, naše pobočky si nekonkurují
 • Pomoc a poradenství při otevírání EXTÉRIA MARKETU.
 • Získáte detailní manuál pro její provoz.
 • Propracovaný vzdělávací systém Extéria Akademie.
 • Informační systém BOZPIS pro podporu a řízení obchodu.

Kdo se může stát franšízantem systému Extéria?

 • Podnikatel s obchodními zkušenostmi, Extéria mu poskytne know-how a školení.
 • Každý, koho baví obchod a práce s lidmi

Chci se potkat

Franchisant kupuje a přejímá osvědčený a v praxi prověřený projekt a také know-how, které mu umožní, při dodržení zásad obsažených ve franchisingovém manuálu, efektivně pracovat od prvního dne jeho podnikání.

Když slyšíme o franchsiových řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení typu McDonald’s či Subway. Přitom to nejsou jediné firmy působící na principu franchisingu, i když jde na tomto trhu o skutečné giganty.

Základní principy franchisingové spolupráce

 1. Franchisor vlastní ochrannou známku a brand sítě
 2. Franchisor testoval a dokázal výnosnost podnikatelského záměru
 3. Franchisant je nezávislý podnikatel
 4. Franchisant si zajistí financování části investice do otevření vlastní franchisy
 5. Franchisant je vlastníkem majetku ve franchisové pobočce
 6. Franchisor předává franchisantovi know-how pro jeho fungování, vědomosti a znalosti jak nejlépe podnikat
 7. Franchisant hradí formou poplatků průběžné licenční poplatky a poplatky za využívání tohoto know-how
 8. Franchisant určuje ceny zboží nebo služeb ve své franchisové pobočce a ovlivňuje si tak zisk na základě marže
 9. Franchisor zajišťuje a utváří druh sortimentu v podniku
 10. Spolupráce franchisanta s franchisorem je upravena franchisovou smlouvu, veškeré další postupy jsou obsaženy v operačním manuálu.

Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, kterou s úspěchem používají v mnoha oborech tisíce a tisíce podnikatelů na celém světě. Samotné slovo „franchising“ znamená doslova „býti svobodným“. V tomto smyslu franchising nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Idea franchisingu nespočívá pouze na prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo „systém“ je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franchising. Odběratel licence (franchisant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franchisora) se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor.

Řečeno jednou větou: franchisant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franchisorem.

Prohlédněte si krátké video z výročního kongresu společnosti a úspěšných franšízantů.

 

Zpět na hlavní stranu

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 702 036 721