Co je to franchising?

Zjednodušeně řečeno: jedenkrát vymyslet, mnohokrát uplatnit…

Jedná se o uplatnění úspěšného podnikatelského konceptu na více místech pod stejnou značkou. Tím, že se franchisant připojí k úspěšnému franchisovému konceptu, docílí snížení rizika samostatnosti a větší jistoty v podnikání.

Proč se vydat s námi cestou franšízy? Jistota stabilního růstu…

Franchisový obchodní systém Extéria nabízí všem svým budoucím partnerům jedinečnou pozici na trhu v oblasti zprostředkování služeb bezpečnosti práce a požární ochrany. Cílovou skupinou jsou veškeré státní a podnikatelské subjekty v rámci ČR, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. Povinnost zajistit BOZP vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, povinnost zajistit PO vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Výhody našeho franchisingu…

 • Náš franchisový koncept BOZP a PO je daný zákonnou povinností.
 • Jedinečná pozice na trhu = úspěšný a prověřený koncept.
 • Exkluzivita lokality, naše pobočky si nekonkurují
 • Pomoc a poradenství při otevírání EXTÉRIA MARKETU.
 • Získáte detailní manuál pro její provoz.
 • Propracovaný vzdělávací systém Extéria Akademie.
 • Informační systém BOZPIS pro podporu a řízení obchodu.

Kdo se může stát franšízantem systému Extéria?

 • Podnikatel s obchodními zkušenostmi, Extéria mu poskytne know-how a školení.
 • Každý, koho baví obchod a práce s lidmi

Chci se potkat

Franchisant kupuje a přejímá osvědčený, a v praxi prověřený projekt a také know-how, které mu umožní, při dodržení zásad obsažených ve franchisingovém manuálu, efektivně pracovat od prvního dne jeho podnikání.

Když slyšíme o franchsiových řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení typu McDonald’s či Subway. Přitom to nejsou jediné firmy působící na principu franchisingu, i když jde na tomto trhu o skutečné giganty.

Frenšíza, franšíza, franchiza, franchise nebo franchising?

1. Frenšíza je hovorově zkrácený výraz pro [fren-čáj-zing] neboli franšízing. Jedná se o ucelený koncept produktů, služeb, technologií a manuálu úspěšného podnikatelského projektu. Franšízor (franchisor) zde poskytuje svým franšízantům nárok na provozování tohoto podnikatelské konceptu. V praxi se jedná o to, že si otevřete pobočku a to podle konkrétního manuálu na její vedení. Budete vědět vše od vybavení pobočky, nábor zaměstnanců, získávání klientů, dodávání služeb, marketingové podpory, školení apod.
2. Franšíza je má stejnou podstatu jako franšíza, není zde tedy žádný rozdíl, jen někdo tomu říká „franšíza“ a někdo „frenšíza“
3. Franchiza je výraz ze zahraničí s českým podtextem a opět se jedná o stejnou podstatu, jako frenšíza.
4. Franchise je zahraniční výraz a pořád se bavíme o frenšíze.
5. Franchising je obecně nejpoužívanějším pojmem a opět se jedná o danou franšízu. Smyslem franchisingu je, aby majitel tohoto konceptu předal všechno potřebné know-how a podporu zájemci o tuto franšízu, který bude schopen vést svůj podnik stejně tak dobře, jako majitel celého franchising konceptu, a to většinou pro konkrétní lokalitu. Příkladem jsou McDonald pobočky nebo právě Extéria Market pobočky, kdy vám poradí, kde konkrétně si otevřít pobočku, jak ji úspěšně vést a mít z toho zisk. Za toto know-how se platí licenční poplatky a provize z obratu, tím jsou motivované obě strany, tedy franchisor i franchisant.

Základní principy franchisingové spolupráce

 1. Franchisor vlastní ochrannou známku a celkový brand sítě.
 2. Franchisor již testoval a dokázal úspěch a ziskovost podnikatelského záměru.
 3. Franchisant je nezávislý podnikatel a subjekt.
 4. Franchisant si zajistí financování části investice do otevření vlastní franšízy.
 5. Franchisant je vlastníkem majetku ve franšízové pobočce.
 6. Franchisor předává franchisantovi know-how pro jeho fungování, vědomosti a znalosti jak nejlépe podnikat.
 7. Franchisant hradí formou poplatků průběžné licenční poplatky a poplatky za využívání tohoto know-how dle smlouvy.
 8. Franchisant určuje ceny zboží nebo služeb ve své franchisové pobočce a ovlivňuje si tak zisk na základě marže.
 9. Franchisor zajišťuje a utváří druh služeb a produktů v podniku.
 10. Spolupráce franchisanta s franchisorem je upravena franchisovou smlouvu.

Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, kterou s úspěchem používají v mnoha oborech tisíce a tisíce podnikatelů na celém světě. Samotné slovo „franchising“ znamená doslova „býti svobodným“. V tomto smyslu franchising nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Detaily o franchisingu se můžete dočíst například ve Wikipedii.

Idea franchisingu nespočívá pouze na prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo „systém“ je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franchising. Odběratel licence (franchisant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franchisora) se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor.

Řečeno jednou větou: franchisant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franchisorem.

Prohlédněte si krátké video z výročního kongresu společnosti a úspěšných franšízantů.

 

Zpět na hlavní stranu

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532