Pro každého člena české (a kterékoliv jiné evropské) asociace franšízingu platí pravidla a zásady slušného chování v rámci jednání s dalšími účastníky této asociace. Co taková pravidla upravují a co vše je v kodexu obsaženo vám dnes představíme.

Vymezuje definici franšízingu

V první řadě je v etickém kodexu charakterizována definice franšízingu, o co jde, jací jsou účastníci, jaké jsou mezi nimi vztahy a základní pojmy, které s franšízingem bezprostředně souvisí. Tyto pojmy jsou zde detailně charakterizovány, jelikož jsou důležité pro další pochopení dané problematiky.

Povinnosti jednotlivých účastníků

Další částí kodexu je vysvětlení rolí. Jednotlivé role ve franšízingu mají i své povinnosti a pravidla, která je nutné nejen znát, ale především dodržovat. Stejně jako franšízant, má své povinnosti i franšízor.

Pravidla pro nábor, inzerci a zpřístupňování informací

Kodex dále upravuje způsob, jakým jsou vybírání franšízanti pro danou franšízingovou síť. A to nejen jak budou vypadat propagační materiály, ale i kdy a jak mají být franšízanti obeznámeni s veškerými informacemi, co dělat a jaké zásady dodržet, pokud franšízor zavazuje franšízanta předběžnou smlouvou apod.

Zásady pro výběr franšízantů

Po náboru upravuje kodex také samotné nabírání nových franšízantů. Které uchazeče brát v úvahu, že musí prokázat znalosti, vzdělání, osobní kvality atd.

Charakteristika franšízingové smlouvy

Jedním z nejdůležitějších prvků kodexu je úprava vztahů ve franšízingové síti dané společnosti a toto upravuje franšízingová smlouva. Tato smlouva chrání zájmy franšízora a zároveň stanovuje povinnosti, práva a odpovědnosti franšízanta.

Chcete se o podnikání formou franšízingu dozvědět více?

Neváhejte kontaktovat Country Mangera společnosti Ing. Beatu Filipí na tel. čísle +420 602 232 532, nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám poskytneme podrobnější informace.

Přečtěte si další novinky o franšízové síti EXTÉRIA MARKET:

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532