Franšízová smlouva je licenční smlouva, uzavřená mezi franšízoremfranšízantem. Uděluje franšízantovi zákonné povolení používat duševní vlastnictví, systémy a značku franšízora výměnou za předem stanovenou výši finanční odměny.

Uvažujete o tom, že si založíte vlastní franšízu? Ještě předtím, než se do podnikání vrhnete, stanovte si jasné podmínky pro provozování franšízy. Ty vás totiž ochrání před neoprávněnými změnami a zneužíváním ze strany franšízora. Podívejte se, co by správně sepsaná franšízová smlouva měla vždy obsahovat, abyste se tak vyhnuli případným sporům a finančním ztrátám.

1. Totožnost franšízora a franšízanta – smlouva musí vždy obsahovat jméno a identitu každého, kdo se účastní právního vztahu

2. Zveřejnění – smlouva musí obsahovat údaj o zpřístupnění franšízy (Franchise Disclosure Document – FDD) v případě, že to legislativa požaduje. FDD je dokument, který uvádí podrobnosti o franšízorovi, včetně jeho právní historie, finanční situace, struktury společnosti apod.

3. Doba trvání franšízové spolupráce – smlouva stanovuje dobu, po kterou bude franšízová spolupráce trvat a upravuje veškerá práva na její obnovení

4. Definice – franšízová smlouva zahrnuje také definice k pojmům, jako je oblast území, provozní příručka, licenční síť, ochranné známky, datum zahájení franšízové spolupráce atd.

5. Struktura poplatků – každá franšízová smlouva by určitě neměla opomenout jasně stanovený vstupní poplatek za provozování franšízy a licenční či další případné poplatky, které je potřeba uhradit před začátkem spolupráce nebo v jejím průběhu

6. Marketing a reklama – dokument seznámí franšízanta s reklamními strategiemi franšízora včetně povinností ohledně marketingu a reklamy, které pro franšízanta vyplývají

7. Provozní požadavky – ve franšízové smlouvě jsou uvedeny všechny provozní postupy, které franšízant musí dodržovat, včetně např. provozní příručky. Tyto postupy se velmi liší v závislosti na stylu podnikání

8. Právní a regulační předpisy – franšízová smlouva musí být vždy v souladu se zákony a předpisy, které se vztahují k podmínkám provozování franšízy

9. Právo franšízanta – smlouva také stanovuje a upravuje možnost franšízanta z podnikání odejít

10. Postup v případě nemoci či úmrtí – dokument zahrnuje také smluvní postupy pro případ, že dojde k náhlým a neočekávaným událostem

11. Porušení smlouvy – v případě nedodržení podmínek a porušení smlouvy stanovuje dokument podmínky ukončení spolupráce s franšízantem a další právní důsledky tohoto kroku

12. Povinnosti franšízanta a omezení franšízy po ukončení – smlouva upravuje podnikání a způsob jednání franšízanta po ukončení franšízové smlouvy, konkrétně např. dohodu o zákazu konkurence

Zajímá vás, jak získat licenci na provozování značky EXTÉRIA MARKET ve vašem městě? Kontaktujte Ing. Lucii Šimíkovou na telefonním čísle +420 702 036 721 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám poskytneme podrobnější informace.

Další novinky v oblasti franšízové sítě EXTÉRIA MARKET:

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532