Franšíza propůjčuje začínajícím podnikatelům jedinečnou výhodu oproti jejich konkurenci. Hned ze startu mají totiž k dispozici zázemí již zavedené a prosperující firmy, která jim poskytne jedinečné know-how, které zaručeně ocení při zahájení jakéhokoliv podnikání.

Konkurenční výhoda

Podle provedených statistik končí podnikatelé nejčastěji do prvního roku od založení své nové živnosti. U franšízantů k takovým případům dochází pouze zřídka, protože se jim dostává podpory ze strany silného hráče na trhu v podobě zavedeného franchisového konceptu. Navíc ušetříte nemalé částky za marketing a reklamu, protože zákazníci danou značku už znají a sami si tak k ní najdou cestu.

Právní náležitosti

Franšízantem se stanete v momentě, kdy podepíšete franšízovou smlouvu. Ta podléhá nařízení Evropské unie, konkrétně nařízení Evropské komise č. 2790/1999/ES, která upravuje vertikální dohodu a jednání ve vzájemné shodě. Při přebírání franšízové pobočky je zcela zásadní si hned na začátku písemně vymezit práva a povinnosti smluvních stran tak, aby vyhovovaly oběma zúčastněným stranám.

Běžte na to chytře

Myslete na to, že pouze samotná franšíza vám úspěch v podnikání nezaručí. Do franšízového podnikání musíte jít na sto procent, investovat do něj veškeré své úsilí a obětovat mu nemálo svého času. Odměnou za vaši dřinu vám pak bude prosperující franšízová pobočka a spokojení klienti, což rozhodně stojí za to. Zkuste proto jít štěstí trochu naproti a začněte podnikat s franšízou v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Jedná se totiž o zákonem danou povinnost, kterou musí dodržovat všichni drobní živnostníci i velké korporace. Díky tomu budete mít v tomto proměnlivém světě podnikání aspoň malou jistotu, že poptávka po vašich službách tady bude vždy za jakýchkoliv okolností.

Přidejte se k franšíze EXTÉRIA MARKET

Právě v oblasti BOZP a PO nabízí své služby firma EXTÉRIA, která je silným hráčem na trhu již přes 10 let. Přidejte se k ní a rozjeďte své podnikání ve velkém. Kontaktujte Ing. Lucii Šimíkovou na tel. čísle +420 702 036 721 a otevřete si vlastní pobočku EXTÉRIA MARKET ve vašem městě.

Přečtěte si další zajímavosti o franšízové síti EXTÉRIA MARKET:

Všechny články

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532